Veilig huisbezoek

Agressietraining veilig huisbezoek
Veilig huisbezoek

Waarom?

Het is bewezen dat een goede agressietraining bijdraagt aan uw zelfvertrouwen, weerbaarheid én professionaliteit. Een belangrijk onderdeel daarvan is het afleggen van een veilig huisbezoek. Door bijvoorbeeld op tijd risico's te kunnen signaleren en daar naar te acteren, zult u met meer vertrouwen huisbezoeken afleggen.

SAT biedt een training altijd op maat aan, in goed overleg met u als opdrachtgever. Wij hebben ruime ervaring in de (semi-)publieke en zorgsector. Iedere training kan, al dan niet in-company en met of zonder trainingsacteur(s) worden uitgevoerd.

Inhoud van de training veilig huisbezoek

De training wordt altijd in overleg met de opdrachtgever afgestemd op de betreffende doelgroep. Belangrijke onderwerpen die altijd aan de orde komen;

  • Preventie door signalering
  • Herkenning van risico's
  • Voorzorgsmaatregelen
  • Professionele weerbaarheid
  • Confrontatieregels toepassen
  • Zelfverdediging

Investering van tijd en kosten

Bij voorkeur bieden wij de training veilig huisbezoek op maat aan. Van een dagdeel tot meerdere dagen, al dan niet in-company en met of zonder acteur(s) is bepalend. Neem vrijblijvend contact op voor een adviesgesprek.

Agressie

Agressie en agressief zijn erg brede begrippen. Veel verschillende definities worden gehanteerd om agressie te omschrijven. Agressie kan in veel gevallen positief worden gebruikt, denk aan het agressief nastreven van bepaalde doelen. Of bijvoorbeeld in de sport. Maar meestal wordt agressie als iets negatiefs ervaren. Als agressie bij een mens wordt opgeroepen heeft dat ook vrijwel altijd een negatieve oorzaak. Agressie kan onderverdeeld worden in verschillende soorten en uitingsvormen... lees hier meer

Geweld

Geweld is net als agressie een veelomvattend begrip. Toch proberen we geweld iets meer in te kaderen dan agressie. Door politie en justitie wordt geweld veelal als volgt gedefinieerd:

 

Geweld is een verbale, fysieke en/of seksuele handeling gericht tegen mens of dier en tegen de wil van het slachtoffer, waardoor lichamelijk en/of psychisch letsel kan ontstaan dan wel de integriteit van een persoon kan worden geschonden.’

Agressietraining

Weten uw medewerkers hoe in een conflictsituatie het beste te reageren? Er wordt van u verwacht dat u daadkrachtig en assertief optreedt in het belang van uzelf, collega's en uw organisatie. Bovendien verplicht de Arbowetgeving werkgevers om hun medewerkers een veilige werkomgeving te bieden. Dit kan onder andere door voldoende agressietraining aan te bieden.

"We zijn er trots op dat de agressietraining van SAT gemiddeld een 8,5 of hoger scoren."Stevig staan voor uw klant!

 

Dit is ons motto en niet voor niks. U staat voor uzelf, uw organisatie en uw product. Door ook letterlijk stevig voor uw klant te staan, verbetert u de kwaliteit die u kunt bieden in alle opzichten.

 

 

 

SAT

Advies Trainingen Diensten

 

Zonnedauw 5

5731 TX, Mierlo

 

M: (06) 14669673

E: info@satrainingen.nl

 

Kvk: 52448576

Iban: NL75RABO0325228841

BTW nummer: NL001736119B53