Pathologische agressie

Pathologische agressie is agressie die voortkomt uit een aandoening, ziekte en/ of drugsgebruik. Pathologische agressie is vaak goed te herkennen, maar is meestal in zijn verloop erg onvoorspelbaar. Als je niet voldoende specialistisch bent opgeleid, is het raadzaam om vooral de eigen veiligheid te organiseren in plaats van actief te de-escaleren.

Agressie

Agressie is een erg breed begrip. We gebruiken veel verschillende definities om agressie te omschrijven. Meestal wordt agressie als iets negatiefs ervaren. Als agressie bij een mens wordt opgeroepen heeft dat ook vaak een negatieve oorzaak. Agressie kan onderverdeeld worden in verschillende soorten en vormen. Een daarvan is pathologische agressie. Het is belangrijk om te weten wat de meest voorkomende oorzaken van agressie kunnen zijn. Er zijn allerlei verklaringen voor de werking van agressie en de fysieke uitwerkingen op ons lichaam. Inzicht in dit alles kan helpen om agressie te voorkomen of te de-escaleren. Gelukkig wordt er steeds meer aandacht besteed aan agressietrainingen. Een goede training bestaat uit een goed opgebouwd en doelgerichte theoretische uitleg over onder andere pathologische agressie, voordat er praktische oefeningen plaatsvinden. 

Pathologische agressie
Pathologische agressie

Geweld

Bij pathologische agressie is het toepassen van geweld vaak moeilijk te voorspellen. We proberen het begrip geweld iets meer in te kaderen dan bijvoorbeeld agressie. Door politie en justitie wordt geweld meestal als volgt gedefinieerd:

 

  ‘Geweld is een verbale, fysieke en/of seksuele handeling gericht tegen mens of dier en tegen de wil van het slachtoffer, waardoor lichamelijk en/of psychisch letsel kan ontstaan dan wel de integriteit van een persoon kan worden geschonden.’


Omgaan met pathologische agressie

Kijk hier voor de mogelijkheden voor trainingen en cursussen in omgaan met pathologische agressie

Omgaan met agressie en geweld

Kijk hier voor de mogelijkheden voor trainingen in omgaan met agressie en geweld

Pathologische agressie
Omgaan met pathologische agressie

Stevig staan voor uw klant!

 

Dit is ons motto en niet voor niks. U staat voor uzelf, uw organisatie en uw product. Door ook letterlijk stevig voor uw klant te staan, verbetert u de kwaliteit die u kunt bieden in alle opzichten.

 

 

 

SAT

Advies Trainingen Diensten

 

Zonnedauw 5

5731 TX, Mierlo

 

T: (0492) 261870

M: (06) 14669673

E: info@satrainingen.nl

 

Kvk: 52448576

Iban: NL75RABO0325228841

BTW nummer: NL147496809B01