Non verbale agressie

Non verbale agressie is agressie waarbij geen gebruik wordt gemaakt van het gesproken woord.

Agressie

Agressie is een breed begrip. We hanteren veel verschillende definities om agressie te omschrijven. Meestal wordt agressie als iets negatiefs ervaren. Als agressie bij een mens wordt opgeroepen heeft dat ook vaak een negatieve oorzaak. Agressie kan onderverdeeld worden in verschillende soorten en uitingsvormen. Een uitingsvorm is non verbale agressie. Het is belangrijk om te weten wat de meest voorkomende oorzaken van (non-) verbale agressie kunnen zijn, om hier zo goed mogelijk op te reageren. Er zijn allerlei verklaringen voor de werking van agressie en de fysieke uitwerkingen op ons lichaam. Inzicht in dit alles kan helpen om frustratieagressie te voorkomen of te de-escaleren. Gelukkig wordt er steeds meer aandacht besteed aan agressietrainingen. Een goede agressietraining bestaat dan ook uit een goed opgebouwd en doelgerichte theoretische uitleg, voordat er praktische oefeningen plaatsvinden. 

Non verbale agressie
Non verbale agressie

Verbale agressie

 ‘Geweld is een verbale, fysieke en/of seksuele handeling gericht tegen mens of dier en tegen de wil van het slachtoffer, waardoor lichamelijk en/of psychisch letsel kan ontstaan dan wel de integriteit van een persoon kan worden geschonden.’


Omgaan met non verbale agressie

Kijk hier voor de mogelijkheden voor trainingen en cursussen in omgaan met non verbale agressie

Omgaan met verbaal geweld

Kijk hier voor de mogelijkheden voor trainingen en cursussen in omgaan met verbaal geweld.

Non verbale agressie
Omgaan met non verbale agressie

Stevig staan voor uw klant!

 

Dit is ons motto en niet voor niks. U staat voor uzelf, uw organisatie en uw product. Door ook letterlijk stevig voor uw klant te staan, verbetert u de kwaliteit die u kunt bieden in alle opzichten.

 

 

 

SAT

Advies Trainingen Diensten

 

Zonnedauw 5

5731 TX, Mierlo

 

T: (0492) 261870

M: (06) 14669673

E: info@satrainingen.nl

 

Kvk: 52448576

Iban: NL75RABO0325228841

BTW nummer: NL147496809B01