Instrumentele agressie

Met instrumentele agressie bedoelen we agressie die niet voortkomt uit hoog opgelopen emoties en frustratie, maar wat (al dan niet bewust) als instrument wordt ingezet om een doel te bereiken.

Instrumentele agressie kan vaak "aan" en "uit" gezet worden. Instrumentele agressie wordt bijvoorbeeld vaak ingezet tijdens een overval. Bij een overvaltraining is het dan ook belangrijk om te leren wat het verschil is tussen de verschillende soorten agressie en wanneer je te maken hebt met instrumentele agressie.

 

Agressie

Agressie is een heel breed begrip. Er zijn veel verschillende definities die gebruikt worden om agressie te omschrijven. Meestal wordt agressie als iets heel negatiefs ervaren. Als agressie bij een mens wordt opgeroepen heeft dat ook vaak een negatieve oorzaak. Agressie kan onderverdeeld worden in verschillende soorten en vormen. Een daarvan is instrumentele agressie. Het is belangrijk om te weten wat de meest voorkomende oorzaken van agressie kunnen zijn. Er zijn allerlei verklaringen voor de werking van agressie en de fysieke uitwerkingen op ons lichaam. Inzicht in dit alles kan helpen om agressie te voorkomen of te de-escaleren. Gelukkig wordt er steeds meer aandacht besteed aan agressietrainingen en overvaltrainingen. Een goede overvaltraining bestaat dan ook uit een goed opgebouwd en doelgerichte theoretische uitleg over instrumentele agressie, voordat er praktische oefeningen plaatsvinden. 

Instrumentele agressie
Instrumentele agressie

Geweld

Er wordt vaak met geweld gedreigd in het geval van instrumentele agressie. Net zoals agressie is geweld een breed begrip. Toch proberen we geweld iets meer in te kaderen dan bijvoorbeeld agressie. Door politie en justitie wordt geweld meestal als volgt gedefinieerd:

 

 ‘Geweld is een verbale, fysieke en/of seksuele handeling gericht tegen mens of dier en tegen de wil van het slachtoffer, waardoor lichamelijk en/of psychisch letsel kan ontstaan dan wel de integriteit van een persoon kan worden geschonden.’


Omgaan met instrumentele agressie

Kijk hier voor de mogelijkheden voor trainingen en cursussen in omgaan met agressief gedrag

Overvaltraining

Kijk hier voor de mogelijkheden voor Overvaltrainingen

Instrumentele agressie
Omgaan met instrumentele agressie

Stevig staan voor uw klant!

 

Dit is ons motto en niet voor niks. U staat voor uzelf, uw organisatie en uw product. Door ook letterlijk stevig voor uw klant te staan, verbetert u de kwaliteit die u kunt bieden in alle opzichten.

 

 

 

SAT

Advies Trainingen Diensten

 

Zonnedauw 5

5731 TX, Mierlo

 

T: (0492) 261870

M: (06) 14669673

E: info@satrainingen.nl

 

Kvk: 52448576

Iban: NL75RABO0325228841

BTW nummer: NL147496809B01