Frustratieagressie

Frustratieagressie wordt ook wel emotionele agressie genoemd. We bedoelen hiermee de agressie die een mens kan voelen door oplopende frustratie, bijvoorbeeld omdat een doel niet bereikt wordt, of wanneer er geen begrip is voor de situatie waarin de persoon verkeerd.

Als iemand niet "gehoord" wordt of niet geholpen wordt kan frustratieagressie ontstaan.

 

Agressie

Agressie is een breed begrip. Er zijn veel verschillende definities die worden gehanteerd om agressie te omschrijven. Meestal wordt agressie als iets negatiefs ervaren. Als agressie bij een mens wordt opgeroepen heeft dat ook vaak een negatieve oorzaak. Agressie kan onderverdeeld worden in verschillende soorten en vormen. Een daarvan is frustratieagressie. Het is belangrijk om te weten wat de meest voorkomende oorzaken van agressie kunnen zijn. Er zijn allerlei verklaringen voor de werking van agressie en de fysieke uitwerkingen op ons lichaam. Inzicht in dit alles kan helpen om frustratieagressie te voorkomen of te de-escaleren. Gelukkig wordt er steeds meer aandacht besteed aan agressietrainingen. Een goede agressietraining bestaat dan ook uit een goed opgebouwd en doelgerichte theoretische uitleg, voordat er praktische oefeningen plaatsvinden. 

Frustratie agressie
Frustratieagressie

Geweld

Geweld is net zoals agressief gedrag een breed begrip. Toch proberen we geweld iets meer in te kaderen dan bijvoorbeeld agressief gedrag. Door politie en justitie wordt geweld meestal als volgt gedefinieerd:

 

 ‘Geweld is een verbale, fysieke en/of seksuele handeling gericht tegen mens of dier en tegen de wil van het slachtoffer, waardoor lichamelijk en/of psychisch letsel kan ontstaan dan wel de integriteit van een persoon kan worden geschonden.’


Omgaan met frustratieagressie

Kijk hier voor de mogelijkheden voor trainingen en cursussen in omgaan met agressief gedrag

Omgaan met geweld

 

Kijk hier voor de mogelijkheden voor trainingen en cursussen in omgaan met geweld.

Frustratie agressie
Omgaan met frustratieagressie

Stevig staan voor uw klant!

 

Dit is ons motto en niet voor niks. U staat voor uzelf, uw organisatie en uw product. Door ook letterlijk stevig voor uw klant te staan, verbetert u de kwaliteit die u kunt bieden in alle opzichten.

 

 

 

SAT

Advies Trainingen Diensten

 

Zonnedauw 5

5731 TX, Mierlo

 

T: (0492) 261870

M: (06) 14669673

E: info@satrainingen.nl

 

Kvk: 52448576

Iban: NL75RABO0325228841

BTW nummer: NL147496809B01