Agressieprotocol

Een van de facetten van ons advies is het uitwerken van een agressieprotocol. Een agressieprotocol is onmisbaar voor iedere organisatie waarbij mensen in contact komen met klanten. De arbocatalogus adviseert om jaarlijks het agressiebeleid te evalueren en waar nodig verbeteringen in het agressieprotocol aan te brengen.

Wat is een agressieprotocol?

In een agressieprotocol staan maatregelen en procedures vermeld die agressie van klanten en bezoekers kunnen voorkomen of reduceren. Het is een leidraad voor leidinggevenden en medewerkers hoe te handelen bij diverse voorkomende situaties. Het agressieprotocol maakt duidelijk wie tijdens en na een agressie-incident verantwoordelijk is voor een bepaalde actie en wie op welk moment moet worden gewaarschuwd. Bovendien wordt de procedure voor opvang en nazorg van slachtoffers van een agressie incident beschreven.

Ook de gedragsregels en huisregels voor bezoekers en klanten worden in het agressieprotocol opgenomen. Er staat in beschreven hoe je een klant duidelijk maakt dat de grens is overschreden.

Agressie protocol
Agressieprotocol

Doel

Een agressieprotocol biedt uw organisatie de mogelijkheid om in de dagelijkse praktijk beter om te gaan me agressie en geweld. Het geeft geen garantie dat agressie daadwerkelijk altijd kan worden voorkomen, maar levert wel een belangrijke bijdrage aan het terugdringen van de risico’s.


Agressie protocol
Agressieprotocol

Stevig staan voor uw klant!

 

Dit is ons motto en niet voor niks. U staat voor uzelf, uw organisatie en uw product. Door ook letterlijk stevig voor uw klant te staan, verbetert u de kwaliteit die u kunt bieden in alle opzichten.

 

 

 

 

SA Trainingen

 

Zonnedauw 5

5731 TX, Mierlo

 

T: (0492) 261870

M: (06) 14669673

E: info@satrainingen.nl

 

Kvk: 52448576

Iban: NL75RABO0325228841

BTW nummer: NL147496809B01