Agressief gedrag

Agressief gedrag is helaas aan de orde van de dag. Iedereen kan wel eens geconfronteerd worden met agressief gedrag. Maar wat beschouwen we als agressief gedrag? En hoe groot is de kans dat je er mee in aanraking komt?

 

Agressief

Agressief is een breed begrip. Er zijn veel verschillende definities die worden gehanteerd om agressief gedrag te omschrijven. Meestal wordt agressief als iets negatiefs ervaren. Als agressief gedrag bij een mens wordt opgeroepen heeft dat ook bijna altijd een negatieve oorzaak. Agressief gedrag kan onderverdeeld worden in verschillende soorten en vormen. Ook is het belangrijk om te weten wat de meest voorkomende oorzaken van agressief gedrag zijn. Er zijn (bio-) psychologische verklaringen voor de werking van agressie en de fysieke uitwerkingen op ons lichaam. Inzicht in dit alles kan helpen om agressief gedrag te voorkomen of te de-escaleren. Gelukkig wordt er steeds meer aandacht besteed aan agressietrainingen. Een goede agressietraining bestaat dan ook uit een goed opgebouwd en doelgerichte theoretische uitleg, voordat er praktische oefeningen plaatsvinden. 

Agressief gedrag
Agressief gedrag

Geweld

Geweld is net zoals agressief gedrag een breed begrip. Toch proberen we geweld iets meer in te kaderen dan bijvoorbeeld agressief gedrag. Door politie en justitie wordt geweld meestal als volgt gedefinieerd:

 

"Geweld is een verbale, fysieke en/of seksuele handeling gericht tegen mens of dier en tegen de wil van het slachtoffer, waardoor lichamelijk en/of psychisch letsel kan ontstaan dan wel de integriteit van een persoon kan worden geschonden."


Omgaan met agressief gedrag

Kijk hier voor de mogelijkheden voor trainingen en cursussen in omgaan met agressief gedrag

Omgaan met geweld

 

Kijk hier voor de mogelijkheden voor trainingen en cursussen in omgaan met geweld.

Agressief gedrag
Omgaan met agressief gedrag

Stevig staan voor uw klant!

 

Dit is ons motto en niet voor niks. U staat voor uzelf, uw organisatie en uw product. Door ook letterlijk stevig voor uw klant te staan, verbetert u de kwaliteit die u kunt bieden in alle opzichten.

 

 

 

SAT

Advies Trainingen Diensten

 

Zonnedauw 5

5731 TX, Mierlo

 

T: (0492) 261870

M: (06) 14669673

E: info@satrainingen.nl

 

Kvk: 52448576

Iban: NL75RABO0325228841

BTW nummer: NL147496809B01