Agressie in de zorg

Agressie en geweld zijn helaas ook in de zorg aan de orde van de dag. Iedereen kan wel eens geconfronteerd worden met agressie en geweld. Maar wat is agressie en wat is geweld? En hoe groot is juist in de zorg de kans om er mee in aanraking te komen?

Agressie

Agressie is een erg breed begrip. Er zijn veel verschillende definities die worden gehanteerd om agressie te omschrijven. Agressie kan positief worden gebruikt, denk aan het agressief nastreven van bepaalde doelen. Of bijvoorbeeld in de sport. Maar heel vaak wordt agressie als iets negatiefs ervaren. Als agressie bij een mens wordt opgeroepen heeft dat ook bijna altijd een negatieve oorzaak. Agressie kan onderverdeeld worden in verschillende soorten en vormen. Ook is het belangrijk om te weten wat de meest voorkomende oorzaken van agressie zijn. Er zijn (bio-) psychologische verklaringen voor de werking van agressie en de fysieke uitwerkingen op ons lichaam. Inzicht in dit alles kan helpen om agressie te voorkomen of te de-escaleren. Gelukkig wordt er steeds meer aandacht besteed aan agressietrainingen. Een goede agressietraining bestaat dan ook uit een goed opgebouwd en doelgerichte theoretische uitleg, voordat er praktische oefeningen plaatsvinden. Ook voor agressie in de zorg biedt SA Trainingen cursussen op maat aan.

Agressietraining in de zorg
Agressie in de zorg

Geweld

Geweld is net zoals agressie een breed begrip. Toch proberen we geweld iets meer in te kaderen dan bijvoorbeeld agressie. Door politie en justitie wordt geweld meestal als volgt gedefinieerd:

 

‘Geweld is een verbale, fysieke en/of seksuele handeling gericht tegen mens of dier en tegen de wil van het slachtoffer, waardoor lichamelijk en/of psychisch letsel kan ontstaan dan wel de integriteit van een persoon kan worden geschonden.’


Omgaan met agressie in de zorg

Kijk hier voor de mogelijkheden voor trainingen en cursussen in omgaan met agressie in de zorg.

Omgaan met geweld in de zorg

Kijk hier voor de mogelijkheden voor trainingen en cursussen in omgaan met geweld in de zorg.

Agressietraining in de zorg
Omgaan met agressie in de zorg

Stevig staan voor uw klant!

 

Dit is ons motto en niet voor niks. U staat voor uzelf, uw organisatie en uw product. Door ook letterlijk stevig voor uw klant te staan, verbetert u de kwaliteit die u kunt bieden in alle opzichten.

 

 

 

SAT

Advies Trainingen Diensten

 

Zonnedauw 5

5731 TX, Mierlo

 

T: (0492) 261870

M: (06) 14669673

E: info@satrainingen.nl

 

Kvk: 52448576

Iban: NL75RABO0325228841

BTW nummer: NL147496809B01