Agressie en geweld

Agressie en geweld zijn helaas aan de orde van de dag. Iedereen wordt wel eens geconfronteerd met agressie en geweld. Maar wat is agressie en wat is geweld?

 

Agressie

Agressie is een breed begrip. Veel verschillende definities worden gehanteerd om agressie te omschrijven. Agressie kan in sommige gevallen positief worden gebruikt, denk aan het "agressief" nastreven van doelen. Bijvoorbeeld in de sport. Maar meestal wordt agressie als iets negatiefs ervaren. Als agressie bij een mens wordt opgeroepen heeft dat ook vrijwel altijd een negatieve oorzaak. Agressie kan onderverdeeld worden in verschillende soorten en uitingsvormen. Ook is het belangrijk om te weten wat de meest voorkomende oorzaken van agressie zijn. Er zijn (bio-)psychologische verklaringen voor de werking van agressie en de fysieke uitwerkingen op het lichaam van de mens. Inzicht in dit alles kan helpen om agressie te voorkomen of in een vroeg stadium te de-escaleren. Gelukkig wordt steeds meer aandacht besteed aan bijvoorbeeld agressie training, om mensen hier in te bekwamen. Een goede agressie training bestaat dan ook uit een goed opgebouwd en doelgerichte theoretische uitleg, voordat er praktische oefeningen plaatsvinden.

Agressie en geweld trainingen
Agressie en geweld

Geweld

Geweld is net als agressie een veelomvattend begrip. Toch proberen we geweld iets meer in te kaderen dan agressie. Door politie en justitie wordt geweld veelal als volgt gedefinieerd: ‘Geweld is een verbale, fysieke en/of seksuele handeling gericht tegen mens of dier en tegen de wil van het slachtoffer, waardoor lichamelijk en/of psychisch letsel kan ontstaan dan wel de integriteit van een persoon kan worden geschonden.’


Omgaan met agressie

Kijk hier voor de mogelijkheden voor trainingen en cursussen in omgaan met agressie.

Omgaan met geweld

Kijk hier voor de mogelijkheden voor trainingen en cursussen in omgaan met geweld.

Agressie en geweld
Omgaan met agressie en geweld

Stevig staan voor uw klant!

 

Dit is ons motto en niet voor niks. U staat voor uzelf, uw organisatie en uw product. Door ook letterlijk stevig voor uw klant te staan, verbetert u de kwaliteit die u kunt bieden in alle opzichten.

 

 

 

SAT

Advies Trainingen Diensten

 

Zonnedauw 5

5731 TX, Mierlo

 

M: (06) 14669673

E: info@satrainingen.nl

 

Kvk: 52448576

Iban: NL75RABO0325228841

BTW nummer: NL001736119B53