Column juni 2019

Een veel gestelde vraag door deelnemers van onze agressietrainingen is: "Mag ik iemand aanhouden als hij te ver gaat?" In deze column ga ik graag in op het antwoord.

 

 

Een aantal aspecten zijn van belang om een goed antwoord te geven op deze vraag. Onder andere een goed inzicht in een aantal belangrijke begrippen. Het antwoord is namelijk als volgt; Als je iemand op heterdaad betrapt op het plegen van een strafbaar feit, mag je deze persoon aanhouden, mits je de persoon onverwijld overdraagt aan politie of andere opsporingsambtenaar. In de tussentijd mag je de persoon "vasthouden".

 

De begrippen die je helder moet hebben om dit antwoord goed in je praktijk te kunnen plaatsen;

Op heterdaad: je ontdekt het plegen van een strafbaar feit terwijl het gepleegd wordt of terstond daarna.

Een strafbaar feit: alle gedragingen waar in Nederland een straf op staat, dus ook overtredingen.

Onverwijld: dat betekent zonder enige uitstel, dat is dus iets anders dan "zo snel mogelijk".

 

Tijdens het aanhouden en vasthouden van een persoon mag er geen onnodig geweld en geen wapens/ geweldsmiddelen gebruikt worden. Het kan natuurlijk voorkomen dat een lichte fysieke drang nodig is om iemand tegen te houden om weg te gaan, hier wordt meestal coulant mee om gegaan. In geval van geweld toegepast, door de aangehoudene, heb je natuurlijk het recht je te beroepen op noodweer. In alle gevallen zal het door jou toegepaste geweld in verhouding moeten staan tot het geweld van de aangehoudene, maar ook tot het strafbare feit wat gepleegd is.

 

Ons advies is altijd om een snelle risico analyse te maken. Dit betekent dus bij jezelf nagaan; - Wat is mijn doel? - Kan ik het? en - Mag ik het? En uiteindelijk; -Hoe ga ik het doen? Kun je deze vragen niet voor jezelf beantwoorden, dan kun je er beter niet aan beginnen.

 

Stevig staan voor uw klant!

 

Dit is ons motto en niet voor niks. U staat voor uzelf, uw organisatie en uw product. Door ook letterlijk stevig voor uw klant te staan, verbetert u de kwaliteit die u kunt bieden in alle opzichten.

 

 

 

SAT

Advies Trainingen Diensten

 

Zonnedauw 5

5731 TX, Mierlo

 

M: (06) 14669673

E: info@satrainingen.nl

 

Kvk: 52448576

Iban: NL75RABO0325228841

BTW nummer: NL001736119B53