Column mei 2019

Een gesprek opnemen, mag dat?

Een veel gestelde vraag tijdens (advies-)gesprekken en trainingen is: "Mag iemand ons gesprek zomaar opnemen?" In deze column ga ik graag in op het antwoord.

 

Mijn ervaring is dat veel mensen er vanuit gaan dat het wettelijk niet is toegestaan om een gesprek op te nemen zonder dat daar toestemming voor is gegeven. Dit is alleen waar als degene die het gesprek opneemt geen onderdeel is van het gesprek. In dat geval heb je het over afluisteren, of aftappen van een gesprek. Dat is verboden.

 

Als een van de partijen wel toestemming heeft gegeven is dat niet verboden. Let op, een van die partijen kun jij zelf, of jouw gesprekspartner zijn. Je hoeft ook niet van tevoren te vermelden dat je het gesprek opneemt.

 

Het kan om verschillende redenen heel handig zijn om een gesprek op te nemen. Naderhand een gesprek nog eens goed beluisteren kan misverstanden en conflicten voorkomen. Openheid over een opname en de reden waarom je een gesprek graag opneemt zal in veel gevallen positief werken. Weten wat mag en wat niet is belangrijk om misverstanden te voorkomen.

Opnemen mag, maar het is belangrijk dat het niet ten koste gaat van de privacy van de ander. Er moet dus een overweging gemaakt worden of het doel van het opnemen wel opweegt tegen de inbreuk op de privacy van de ander. Dat is dus mede afhankelijk van de inhoud van de gespreksstof.

 

Mag de opname als "bewijs" gebruikt worden? Als het gaat om bewijs voor een rechter, dan bepaalt de rechter dat. In Nederland mag een rechter zelf beoordelen welk bewijs hij wel en welk bewijs hij niet toelaat. Ook hier zal dan een overweging gemaakt worden over de inbreuk op privacy en het belang van het bewijs in een zaak. 

Een opname openbaar maken mag niet, vanwege het recht op privacy van de andere deelnemer(s) van het gesprek. Een gesprek bijvoorbeeld op Facebook publiceren om je punt duidelijk te maken kan ook als laster en smaad worden gezien en is dus zeker strafbaar.

 

Het belangrijkst is eigenlijk om er achter te komen waarom iemand een gesprek op wil nemen en wat de bedoelingen er van zijn. Wederzijds begrip zal er in de meeste gevallen voor zorgen dat het eigenlijk niet zo'n probleem hoeft te zijn. Wat er achter zit, bijvoorbeeld achterdocht, gebrek aan vertrouwen en angst behoeft meestal meer aandacht.

 

Stevig staan voor uw klant!

 

Dit is ons motto en niet voor niks. U staat voor uzelf, uw organisatie en uw product. Door ook letterlijk stevig voor uw klant te staan, verbetert u de kwaliteit die u kunt bieden in alle opzichten.

 

 

 

SAT

Advies Trainingen Diensten

 

Zonnedauw 5

5731 TX, Mierlo

 

M: (06) 14669673

E: info@satrainingen.nl

 

Kvk: 52448576

Iban: NL75RABO0325228841

BTW nummer: NL001736119B53